QUINS SÓN ELS ANIVERSARIS DE CASAMENT?

Encara que, tradicionalment, les noces de plata i les d’or són les que més es celebren, cada aniversari és molt especial i mereix la seva pròpia denominació.

- Primer aniversari: Noces de paper
- Segon aniversari: Noces de cotó
- Tercer aniversari: Noces de cuir
- Quart aniversari: Noces de lli
- Cinquè aniversari: Noces de fusta
- Sisè aniversari: Noces de sucre
- Setè aniversari: Noces de llana
- Vuitè aniversari: Noces de bronze
- Novè aniversari: Noces de fang
- Desè aniversari: Noces d’estany
- Onzè aniversari: Noces d’acer
- Dotzè aniversari: Noces de seda
- Tretzè aniversari: Noces de blonda
- Catorzè aniversari: Noces d’ivori
- Quinzè aniversari: Noces de cristall
- Vintè aniversari: Noces de porcellana
- Vint-i-cinquè: Noces de plata
- Trentè aniversari: Noces de perla
- Trenta-cinquè: Noces de corall
- Quarantè aniversari: Noces de robí
- Quaranta-cinquè: Noces de safir
- Cinquantè: Noces d’or
- Cinquanta-cinquè: Noces de maragda
- Seixantè: Noces de diamant
- Seixanta-cinquè: Noces de platí